קרנות

חיסכון בקרן:

היתרונות השקעה בקרן נאמנות: פיזור סיכון, ניהול מקצועי של כספים, נזילות, אפשרות להשקעה נמוכה תוך גיוון ופיזור,דחיית מס >>> משולם בעת מכירת הקרן ולא בזמן קבלת הקופון או דיבידנד. הטבת מס >>> בסביבת אינפלציה גבוה יש יתרון מיסוי
חסרונות השקעה בקן נאמנות:
דמי ניהול גבוהים, מנהל הקרן חייב להשקיע לפי תשקיף ולא בהכרח לפי דעתו על השוק. לא יכול לשקף במדויק את רצון הלקוח, משפיע על השוק כולו בביצוע מהלכים חדשים.
יתרונות השקעה בתעודות סל מול השקעה עצמית בנ"ע וקרנות נאמנות
פיזור, עמלות נמועכות יותר מקניית מניות, דחיית מס, חיסכון בזמן, 100% מהכסף מושקע ועובד, בסביבת אינפלציה גבוה יתרון בהיבט המיסוי (בעיקר תל בונד שקלי) חסרונות גביית דמי ניהול, מכשיר לא מתוחכם (משקיע במדד כפי שהוא), לא בהכרח תואם את צרכי הלקוח (תל בונד 20 למשל עם מח"מ 4.7), לא משתתף בהנפקות , לפעמים לא מתבצע מעקב מדויק אחרי המדד עקב כשל שוק וסחירות נמוכה יחסית.

statistics-227173__180
מנהל הקרן-
חייב להיות חברה, גוף האחראי על ניהול נכסי הקרן והוא זה שקובע את מדיניות הניהול העסקי של הקרן.
נאמן הקרן- חברה שתפקידה לפקח על מנהל הקרן בקיום הוראות החוק, הוראות הסכם הקרן והתחייבות ע"פ התשקיף
שם של קרן נאמנות: חייב לבטא את מדיניות ההשקעה שלה מנהל קרן חייב לשייך את הקרנות שלו לקטגוריות לפי מבנה היררכי של כותרת מאפיינת, כותרת על, כותרת ראשית וכותרת משנית.

אפיק חיסכון פרטי-
סוכן ביטוח מקצועי יפנה את לקוחותיו לא רק לביטוחי בריאות, חיים וכו', הוא גם יתאים ללקוח את תוכנית החיסכון המתאימה ביותר עבורו כלל קרן פנסיה וקרנות השתלמות.

inspector-160143__180
פרסום הקרן כולל שמה, שם מנהל, כותרת מאפיינת, פרופיל החשיפה שלה+הסבר, תש' שקלית לתק' אחידה לכל הקרנות ס.ת, שיעור השכר השנתי של מנהל הקרן,שיטת מיסוי שלה.
קרן פתוחה:מס' יח' לא מוגבל. היח' לא נסחרות בבורסה וניתנות לפדיון בכל זמן. משקיע יכול בכל שלב לרכוש יח קרן פתוחה מאחר ואין מגבלה על כמות היח המוצעות (מחיר לא נקבע ע"י ביקוש והיצע אלא לפי שווי נכסי הקרן).
קרן סגורה: מנפיקה מס' יח' השתתפות מוגבל שנסחרות בבורסה. יח' ההשתתפות של קרן סגורה לא ניתנות לפדיון, למעט במועד פירוק הקרן (המחיר נקבע ע"י ביקוש והיצע)
קרן מתמחה: משקיעה לפחות 75% באפיק השקעה אחד, קרן מתמחה במניות חייבת להשקיע לפחות 50% מנכסיה במניות.
קרן גמישה: אינה מתחייבת מראש להשקעה באפיק מסוים, מנהל הקרן שומר לעצמו את הזכות לפעול לפי שיקול דעתו. למרות שקרן זו יכולה לשנות את אפיקי ההשקעה שלה ללא מגבלות מנהל הקרן מחויב בסימון החשיפה המקס' של מניות ומט"ח בקרן ואין באפשרותו לחרוג מגבולות גזרה אלו.

קרן חו"ל: קרן שרשאית להשקיע את כל נכסיה בני"ע בבורסות חו"ל.
קרן מחקה : עוקבת אחר מדד של נכס בסיס ספציפי (לפחות 90% מנכסיה הם נ"ע הנכללים במדד הבסיס שלה( שיעור נ"ע שמוחזק לא יעלה על משקל התאגיד במדד הבסיס בתוספת 2% ולא יעלה על 20%. דיבידנד יושקע בחזרה בקרן ולא ייחשב כאירוע מס. ק. מחקה על מדד מניות מותרת בעמלת קניה ומכירה )פטורה מע. הפצה). לקרן אפשרות משחק במשקולות המדד פלוס מינוס 2% (להבדיל מתעודת סל שקונה מדד כפי שהו ללא יכולת תמרון
אגד קרנות:FOF משקיעה בקרנות אחרות בארץ ובחו"ל: קרן זו יכולה להשקיע רק בקרנות או בפיקדונות תוך הגבלה של עד 25% בקרן אחת ומינ' 75% בקרנות בכלל. לאגד קרנות ישראלית אסור לגבות דמי ניהול או עמלת ש. הוספה ומנהל הקרן רשאי להשקיע רק בקרנות שבניהולו. באגד קרנות חוץ יכול מנהל הקרן להשקיע בקרנות חו"ל שאינן בניהול מנהל הקרן בלבד. כמו כן יכול מנהל קרן לגבות עמלת ש. הוספה מרבית של 0.5%. ההשקעה בקרנות חו"ל מותרת בקרנות שסך נכסיהן עולה על 50M$ ושקיימות לפחות שנה.
קרן כספית MMF: קרן סולידית להשקעות קצרות מועד. הקרן רשאית להחזיק את הניירות הבאים: מק"מ, אג"ח מדינה, אג"ח קונצרנית שדירוגה AA ומעלה )שמועד פדיון עד שנה, פיקדונות לזמן קצוב של עד 50% מנכסי הקרן, תעודות חוב בדרוג גבוה שהן ניירות ערך מסחריים לא סחירים שמועד פדיונם עד 90 יום. ההשקעה בתעודות חוב לא תעלה על 25% מנכסי הקרן. אסור לקרן כספית להשקיע יותר מ 2.5% מהנכסים בתעודות חוב אחת (פיזור)
קרן ממונפת (קרן אופציות): יכולה להשקיע בסיכון של יותר מ 120% יכולה לבצע פעילות בנגזרים תוך לקיחת עד40% אשראי. המגבלה – חשיפה למניות ולמט"ח של עד 400% וחשיפה לאופציות עד 30% מנכסי הקרן.
קרן ייחודית:
קרן סגורה נסחרת בבורסה דרכה יכול משקיע להשקיע בקרנות גידור, קרן בסיכון גבוהה. הקרן רשאית להשקיע עד 30% בקרנות גידור ועד   5% לכל קרן גידור תוך אפשרות לפדיון ע"י המשקיע אחת ל 3- חודשים לפחות ופרסום תשואת הקרן אחת לחודש לפחות.
כל הקרנות הישראליות חייבות לאחר אישור התקנות בעמידה בכללים אחידים לצורך סיווגן בפרסומים. בנוסף יחויבו הקרנות להגדיר את "פרופיל החשיפה שלהן"

חשבונאות פיננסית

חשבונאות פיננסית:

ניהול אורח החיים בעסק והדוחות (הצגה)

החשבונאות הניהולית תפקידה למעשה לסייע לעסק להתנהל טוב יותר. בניגוד לחשבונאות הפיננסית שבה כללים ברורים אין בחשבונאות ניהולית כללים וכל פירמה יכולה לעשות כרצונה. ע"מ שתהיה שפה אחידה ובסיס טוב להשוואה ישנם מספר מודלים שכל פירמה יכולה לאמץ. לא חובה על הפירמה לנהל לפי כללי חשבונאות ניהולית.

החשבונאות הניהולית לוקחת את מה שהיה בעבר (חשבונאות פיננסית) ומנסה להשליך על העתיד.

בהנחה שהפירמה לא יכולה להשפיע על הביקוש בשוק (אינה שחקן יחיד) היא צריכה לנהל נכון את העלויות ע"מ למצוא את המקום שלה בשוק. הפירמה צריכה לקבל החלטות של מה לייצר ומה לא ואיך לייצר כל דבר מבחינת העלויות וההוצאות.

חשבונאות ניהולית

שני תחומים לחשבונאות ניהולית:

תחום התמחיר – הנסיון לקבוע את עלות מוצר או שרות המסופקים ע"י הפירמה.

בקרה – לנסות לבנות איזושהיא תחזית לעתיד ולמדוד את הביצוע בפועל ביחס לתחזית ולהסיק מסקנות.

 

בפירמות מסחריות החשיבות של התמחיר (עלות המוצר או השירות) היא פחותה. בפירמות יצרניות חשיבות התמחיר היא גדולה, אנו רוצים לדעת מהו המחיר של המוצר מאחר והInput שלנו שונה מהמוצר. אנו נתעסק בתחום התמחיר בעיקר בפירמות מסחריות.

 

בחשבונאות ניהולית נפתח מודלים שיסיעו לנו לבצע את המחיר.

תמחיר

מיון עלויות – נדרש ע"מ לסייע בקביעת עלות המוצר:

 1. מיון בעלויות משתנות ועלויות קבועות – עלויות משתנות מהגדרתן הן עלויות שמשתנות בהתאם לכמות המיוצרת. אם נגדיל את הכמות יגדלו העלויות ולהיפך. ההנחה היא שקיים יחס ישר בין העלויות המשתנות (VC) לכמות (Q) והעלות המשתנה ליחידה נשארת קבועה בכל רמת ייצור.
  עלויות קבועות (FC) – אינן מושפעות מהכמות המיוצרת אך העלות ליחידה קטנה ככל שגדלה הכמות המיוצרת.
  ישנן עלויות שאינן ברורות לחלוקה, שהן קבועות עד רמה מסוימת וממנה משתנות ולהיפך. פירמה צריכה להגדיר לעצמה לצורך המיון קריטריונים לחלוקה נכונה.
 2. מיון עלויות ישירות ועקיפות – עלויות ישירות אלו הן עלויות שניתן לזהותן בצורה חד ערכית עם המוצר ואילו עלויות עקיפות הן כל היתר.
  עלויות חומרי גלם שכר עבודה, פועלי ייצור ומוצרים (חלקי מוצר) שנרכשו מקבלני משנה הן עלויות ישירות, עלויות כגון חשמל, מים ודומיהן אינן ישירות.
  את העלויות הישירות מאפיין שהן עלויות משתנות ואילו העלויות העקיפות כוללות גם עלויות משתנות וגם עלויות קבועות.
 3. תמחיר הזמנה – המודל הראשוןבמודל זה אנו משתמשים כשאנו רוצים לנסות לאמוד עלות של פרויקט או של מוצר מייד עם סיום ביצועו/ייצורו. המודל מנסה לתת לנו אומדן לעלות הפרויקט והוא מתרכז בשני סוגי עלויות, ישירות ועקיפות.

   

  את העלויות הישירות אנו יכולים למדוד לפי צריכה בפועל (כמה חומרי גלם צרכנו, כמה שעות עבודה לקח הפרויקט ועלות מוצרים מקבלני משנה).

  עלויות עקיפות אנו צריכים לבנות לפי אומדן ושהשיטה תהיה אמינה.

  ההנחה היא שהפירמה מייצרת יותר מפרויקט אחד, אנו בונים:

  • תחזית עלויות עקיפות לכלל הפירמה.
  • תחזית לצריכה של מחולל עלות – מהו אותו גורם שהוא הדומיננטי ביצירת העלויות בפרימה. שלושה גורמים בד"כ בפרימה

חישוב מע"מ

4.

שעות מכונה                 שעות עבודה ישירות                 כמות המוצרים

לאחר שהגדרנו את מחולל העלות אנו בונים תחזית כמה מתוך מחולל העלות נצטרך בפירמה במשך התקופה הקרובה.

נחלק את תחזית העלויות העקיפות לכלל הפירמה ב-תחזית לצריכה של מחולל העלות ונקבל מקדם העמסה – כמה עלויות עקיפות אנו צופים שייווצרו לנו.

עלויות עקיפות בודקים לפי צריכת מחולל העלות בהזמנה כפול מקדם ההזמנה = אומדן העלויות העקיפות בהזמנה.

 

תמחיר ספיגה ותמחיר תרומה

שתי התייחסויות שונות לנושא של עלויות קבועות בייצור.

גישת התמחיר הישיר אומרת שהעלויות הקבועות הן תקופתיות ולזקוף את כולן לדוח רווה. הגישה השנייה אומרת שכל המוצרים נושאים בעלויות הקבועות ונכיר בהן במסגרת …..

לפי דברי המומחה- רואה חשבון גיא זהר פיננסי,  יש כללים לקבוע מתי הרווח גבוה יותר. כאשר אין הבדל בין מלאי הפתיחה למלאי הסגירה אין הבדל בין שתי השיטות, כאשר יש גידול במלאי הסגירה תמחיר הספיגה ייתן תוצאות טובות יותר, כאשר מלאי הסגירה נמוך יותר אזי הרווח על בסיס תמחיר ישיר יהיה טוב יותר.

 

מהי השיטה הטובה ביותר לדיווח?

כללים חשבונאיים (חשבונאות פיננסית, דיווח לצרכי מס הכנסה) פועלים לפי תמחיר הספיגה. החשבונאות הניהולית אינה מערכת דיווח כלפי חוץ אלא היא מסייעת לנו לנהל בצורה נכונה יותר את העסק, מצד אחד יש את המנהל ומצד שני יש את בעלי המניות. מנהלים בד"כ לא מסתכלים על הטווח הארוך אלא על הטווח הקצר, מנהל רוצה להראות תוצאות טובות יותר בקדנציה שלו. ברגע שיש גידול במלאי מנהלים יעדיפו לדווח על בסיס תמחיר ספיגה. יידווחו יותר רווחים ותוצאות טובות יותר, כאן קיימת הסכנה שדיווח על בסיס תמחיר ספיגה יעודד ייצור למלאי והדיווח שיראה תוצאות טובות בשנים הראשונות יביא למלאי מוגזם בהמשך.

דיווח לפי תמחיר ישיר מאפשר להציג את כל ההוצאות הקבועות וכתוצאה מכך לבצע ניתוח טוב יותר של הגורמים להיווצרות העלויות הקבועות ומאפשר לנו להשוות בין התוצאות של מספר שנים או מספר תקופות בצורה נכונה יותר מכיוון שאין לנו פה יכולת לשחק את המלאי בכדי לדחות הוצאות קבועות וכאשר משווים ניתן לזהות התייעלות, שיפורים או לחילופין נקודות כשל.

פירמה הרוצה להשתפר ולהתיעל כדאי לה לדווח על בסיס תמחיר ישיר.

אנחנו למעשה בונים איזושהי תחזית לעתיד ועל סמך אותה תחזית נקבע תקן העמסה של עלויות קבועות ואת אותן עלויות נעמיס על היחידות כאשר ננקוט בשיטת .

בתמחיר ישיר אין את בעיית העמסת חסר או יתר מכיוון שאנו רושמים את כל ההוצאות הקבועות ולא בונים תקן העמסה להוצאות הקבועות. לעומת זאת בתמחיר הספיגה קיימת הבעיה ולכן העמסת חסר או יתר כמו בתמחיר הזמנה מתווספת או נגרעת מעלות המכר.

למעשה כאשר אנו בונים תחזית אנו בונים איזושהי תחזית כאשר העלויות המשתנות מנסים לעמוד ליחידה ולהכפיל אותה במספר היחידות שאנו צופים שהתחזית תתייחס אליהן, לעומת זאת עלויות קבועות אנו בונים תחזית לסך העלויות הקבועות והתקן ליחידה נקבע לפי מספר היחידות שהתחזית מתייחסת אליהן (מהכלל אל הפרט).